امین واصف پور

امین واصف پور

برنامه نویس کدینگ یار
امین واصف پور

من امین واصف پور هستم. یک برنامه نویس و توسعه دهنده وب و عاشق یاد گرفتن و تجربه کردن چیز های جدید! از موقعی که کوچک تر بودم، کار با کامپیوتر رو یاد گرفته بودم و همیشه دوست داشتم از نحوه کارشون سر در بیارم! شاید همین علتی شده که این حوزه رو انتخاب کنم.

www.aminvasefpoor.ir/fa