کدینگ یار

هدف ما از تاسیس کدینگ یار این است که هر کسی با هر پیشینه و دانشی بتواند به راحتی وارد دنیای زیبا و پردرآمد برنامه نویسی شود.