حسین طاهری

حسین طاهری

junior python/django developer
حسین طاهری

سید حسین طاهری هستم
حدود دو سال و نیم می باشد که در حال مهارت آموزی در زمینه ‍‍python و django هستم، چالش های متفاوت و
پروژه و مینی پروژه های متعددی را پشت سر گذاشتم.
دستیار پشتیبانی کدینگ یار.